İnanç Mezhepleri Paneli

İtikadi Mezhepler isimli panel; Rize Belediyesi organizasyonuyla Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı yönetiminde 27 Aralık 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz; Ehl-i Sünnet başlıklı konuşmasıyla,
Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Şia başlıklı konuşmasıyla ve
Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş da Mu’tezile başlıklı konuşması ile katıldı.

İlk tıklamada benim konuşmam başlar fakat panelin tamamını izleyebilirsiniz.