Çalışmalarım

Tezler:

Yüksek Lisans, Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlhâm Danışman: Prof. Dr.  Yusuf Şevki YAVUZ, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993, 96 sayfa.

Doktora, Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı Danışman: Prof. Dr.  Bekir TOPALOĞLUMarmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2000, 277 sayfa.

Kitap:

Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslâm’a Bakışı, İstanbul 2004, Ensar Neşriyat, 430 sayfa. Doktora tezimin gözden geçirilip tashih ve geliştirme suretiyle yayımlanmış halidir. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ’un tanıtım yazısı için tıklayınız.

Klasik Dönem Mezhepler Tarihi Kaynaklarının Objektifliği (İmâmiyye Şi’ası Örneği), Rize 2011, 217 sayfa.

İmâmiyye Şi’a’sında İmam ve Toplum, Rize, 2017, 189 sayfa.

Makale:

“İsna ‘Aşeriyye’de İmamın Otoritesi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, III/3, (2003), ss. 109-125. (Metin)

“İbnu’l-Mutahhar el-Hillî’ye Göre İmamet”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 46, sayı 1, (2005), ss. 85-102. (Metin)

İmamiyye Şi’ası’nda İmamın Yetkilerinin Fakihlerce Devralınma Süreci“, eMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, II/1 (Bahar 2009), ss. 43-75. (Metin)

Cem Dergisi’nin Bakış Açısıyla Kerbelâ”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 29, ss. 179-224. (Metin)

Mezhepler Tarihi Akademik Yayınlar Bibliyografyası”, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, IV/2 (Güz 2011), ss. 185-254, Gülsüm KABA ile ortak yayın (Metin)

Mezhepler Tarihi Akademik Makaleler Bibliyografyası”, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, V/1 (Bahar 2012), ss. 141-208, Pervin USBURAK ile ortak yayın(Metin)

“Cem Dergisi’nde Sunulan Alevilik Kavram Kaynak ve Tarihi”, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 9/2, ss. 167-238. Yaşar Şanlı ile ortak yayın (Metin)

“Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/11, ss. 8-51. Yaşar Şanlı ile ortak yayın (Metin)

“Cem Dergisi’nin Sunumuyla Alevilik’te İnançlar”,  e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 10/1, ss. 51-51. Yaşar Şanlı ile ortak yayın (Metin).

Tebliğ:

“İmâmiyye Şi’ası’nda Dînî Otorite”, Dînî Otorite Sempozyumu, 12-13 Eylül 2003 Rize, 42 sayfa.

“Bir Cumhuriyet Aydını Olarak M. Şemseddin Günaltay”, M. Şemseddin Günaltay Sempozyumu, 16-18 Ekim 2015 Erzincan.

“İslam Kültüründe Mezhepler Üstü Din Kardeşliği Vurgusu”, 3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu,  2017, Sevilla / İSPANYA

Çeviri:

Riffat Hassan, “İkbal Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Kader“, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, II/1 (Ocak 2004), s. 83-94.

Kitap & Sempozyum Tanıtım:

Hatice KELPETİN ARPAGUŞ, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynakları, İslâm Araştırmaları Dergisi, sy. 6 (2001) s. 170-173.

Uluslararası Muhammed b. Tavit et-Tanci Sempozyumunun Ardından,  e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, IV/2 (Güz 2011), ss. 149-167. (Metin)

Konferans:

İslâm’da Mezhep Ayrımcılığı, 10.05.2000, Rize.

Bid’at ve Hurafeler, 31.03.2001, Gümüşhane.

Hz. Peygamberin Örnekliği, 2002, Trabzon.

Özürlü Çocuk Sahibi Olma ve İslâm İnançları, 11.04.2003, Rize.

Hz. Peygamber’in İnsanlarla İlişkileri, 07.05.2004, Rize.

Nerden Geldim İlahiyata?, 19.04.2005, Rize.

İslam’da Peygamberlere İman, 22.04.2006, Rize, Trabzon.

Din, Mezhep ve İnsan, 2014, Artvin

Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının Din Algısı, 19 Ekim 2015, Erzincan.

Son Peygamberlik ve Allah’la İletişim, 6 Mart 2019, Giresun

Röportaj:

“İlahiyat Üzerine”, rop. Halit Gökçe, Emanet Dergisi, sy. 10 (Mayıs-Haziran 2001), s. 19-20.

İslâm, Kur’an ve Hıristiyanlık Üzerine“, rop. Elşad Miri, Ekspress Gazetesi (Azerbaycan), 20 Haziran 2003, s. 14.

Devam Eden Çalışmalar:

Mezhepler Tarihçisi Olarak İbn Haldun