İmamiyye Şiasında İmam ve Toplum

İmamiyye Şi’ası’nda İmam ve Toplum, Rize 2017, 189 sayfa.

İslam toplumunun tarihte ve günümüzde Ehl-i Sünnet’ten sonra sayıca en büyük kalabalığını oluşturan İmâmiyye Şi’ası’nın, temel farklılık konusu olan imam anlayışı, teorisi ve bu teorinin imam bulunmayan tarihe uyarlanması konusu bu eserde incelenmeye çalışılmıştır.